Informationspligt

Som vi informerede om på generalforsamlingen, så har der været en meget uheldig episode med en anmeldelse af en lodsejer til miljømyndighederne.

For i fremtiden at undgå lignende sager har vi indført en informationspligtsbestemmelse, den ligger som et menupunkt under love og regler. Den kan også læses her