Internationalt vildlakseår 2019

2019 er Internationalt Vildlakseår. I landene omkring os er der en lang række arrangementer.
Dansk Center for Vildlaks og Dansk Laksefond har derfor taget initiativ til at afholde en laksekonference.
Du er inviteret til at deltage, følg linket og læs mere