Opfordring til alle lystfiskere

Havørredens tilstand i vores vandløb:

Ørred- og laksebestande er på et lavt niveau. For at ophjælpe laks og ørredbestande hurtigst muligt, må der iværksættes nogle tiltag. Der er flere tiltag, som foreningerne selv kan iværksætte.                                                  

Der er en stor mangel på gydefisk i Kongeåen og i Sneum/Holsted Å og arealer med egnede gyde- og opvækstforhold findes men er slet ikke fuldt udnyttet. For at få flere gydefisk kan man foreslå:                                           

 Laks er omfattet af et lovpligtigt kvotesystem, der regulerer, hvor mange laks der må hjemtages så der kan/vil vi ikke lave konkrete opfordringer.

Bestyrelsen i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening (SSF) vil i 2019 opfordre alle der fisker i SSF´s vande til at lave Catch & Release på havørreder under 50 cm. samt på alle havørreder fanget efter 1 oktober 2019. Ud over det vil bestyrelsen også opfordre til at alle udskifter tre-kroge med enkeltkroge når der fiskes med spin, blink, wobler og flue. Ormefiskeri bør også minimeres så meget som muligt, her opfordres ormefiskere så vidt muligt at omlægge sit fiskeri til en anden type fiskeri.

Husk fiskeri med orm foregår med Cirkelkrog.

Denne opfordring er gældende for resten af 2019. For at beskytte fiskene kan det fra 2020 være muligt, at SSF laver det til en regel og evt. i en 4-5-årig periode. Der vil blive taget stilling til dette efter sæsonafslutningen, hvor vi kan se, hvordan medlemmerne har taget den til sig.

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Knæk og bræk Jens Lygum, Formand