Ordinær generalforsamling i SSF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

Det bliver torsdag d. 19 marts 2020 kl. 19.00 og afholdes på Østerbycentret, Ribegade Esbjerg.

Er der forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden skriftligt i hænde senest d. 20 februar. De kan sendes på mail til: ssf.formand@gmail.com
Dagsorden ifølge vedtægter, dagsorden offentliggøres efter fristen for indgivelse af forslag er udløbet.

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller vand.

Vel mødt
Bestyrelsen