Nyt udseende på hjemmesiden

I denne sæson har vi udvidet vores samarbejde med fangstjournalen, vi har arbejdet intenst på at lave noget der kan præsentere en tæller der virker og en side der arbejder lidt hurtigere med at vise fangster end det gjorde sidste år.
Jeg synes vi langt hen ad vejen er kommet i mål med dette projekt.

Vi har i år tilsluttet os det som fangstjournalen kalder for sammenslutningerne, det betyder i princippet bare at vi har splittet Kongeåen vandsystem og Sneum å vandsystem op i hver sin del. I menulinjen er der nu kommet et felt med Kongeåen og et felt med Sneum å, de har hver deres side med overblik over fangster og registreringer.

På forsiden vil der nu fast ligge de to tællere øverst på siden, så det første der møder de besøgende er en status over laksekvoter, det er muligt at vi til næste sæson kan lave en tæller der tæller ned, men det er ikke tilfældet i år, så der står antal på kvote og næste felt er om der er lukket eller åben, næste felt er antal hjemtaget og til sidst antal genudsatte.
Vil man se mere om de enkelte åer, så klikker man ind på dem i menulinjen. Her giver siden et overblik med igen tælleren, og en tæller over havørred, stalling og bækørred. Det er også her at du får mulighed for at registrere en fanget fisk.

Registrerings delen ligner den der blev brugt sidste år og langt hen ad vejen er de også ens, men nu starter man med at vælge dato, derefter hvilket fiskevand og hvilken zone. Alt efter hvilken side man har valgt, kan man kun vælge det vandløb at registrere fra, så har du fanget en fisk i Kongeåen, så skal den registreres på Kongeåens side!!
Næste step er at vælge hvilken fisk man har fanget, hvis man så vælger laks, kommer der 3 nye felter frem ovenfor, her skal man registrere navn, telefonnummer og mailadresse.
Så fortsætter man med agn, køn, længde, vægt og om den er fedtfinneklippet og man er selvfølgelig mere end velkommen til at sende et billede med, afslut ved at trykke “afslut tur”, hvis alt er korrekt udfyldt kommer der en kvittering på siden, hvis ikke der kommer en kvittering mangler der måske et felt at udfylde…..

Der vil komme små forhindringer undervejs, men dem tager vi som de kommer, hvis det slet ikke virker kan man ringe til Esben Bøgh.

På de enkelte sider vil der være et link til fangstrapporter, her kan man selvfølgelig se hvem der har fanget og hvis i alle husker billeder også hvad der er fanget…..

Jeg håber i vil tage godt imod alt det nye, og at i får en kanon fiskesæson i 2020.

Med venlig hilsen
Webmaster
Kim Kragh