PAS PÅ!! Sammenstyrtede brinker langs åerne…..

Kære medlemmer og døgnkort købere.
PAS PÅ!
Grundet de store mængder vand der var i vores vandløb i vinters og den lave vandstand der er for øjeblikket er der flere steder hvor der er dybe revner på de stier man går på, dette er en forløber til at brinken styrter i åen. 
Der er mange steder risiko for nedstyrtende brinker ved alle vandløbene, billederne er taget nedstrøms sammenløbet i Sneum Å.
Hold derfor øje med hvor i sætter fødderne.
Knæk og bræk
Jens Lygum