Hjælp DTU Aqua, ved at tjekke jeres fangster.

Der er observeret mulige tegn på Red Skin Disease ved nogle fisk der er fanget i Varde å, og vi har modtaget billeder der kunne tyde på at der også kunne være fisk i Kongeåen eller Sneum å der kunne være syge.

Så hjælp med at holde øje det og giv meget gerne besked til DTU Aqua, hvis du ser noget.