Generalforsamling 2019

Så er der sat dato for årets generalforsamling, det bliver torsdag d. 21 marts kl. 19.00, det foregår som det plejer i Østerbycentret, Ribegade 169 6700 Esbjerg.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 20 februar 2019. Skriv til ssf.formand@gmail.com

Dagsorden følger senere….