Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
Fangsttæller
Laks > 75 cmLaks <75 cmHavørred
Kongeåen(K1-K2-K3-K4)
14/21 / 1 1/21 /7 13/ 10
Sneum Å(S1, S2, S3, H1, H2)
26/47 / 4 1/52 / 310/ 6
Grøn = Antal fisk hjemtaget/kvote. Rød = Stop for hjemtagelse af laks. Gul=Genudsatte fisk

Fangstbilleder 2018

CarstenLoofLaks

Sneum Å Natura 2000 område 79 plan 90

 

90 Sneum1

 

Området ligger i en smeltevandsdal mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø. Habitatområdet dækker et areal på ca.514 ha hvor de centrale elementer er selve vandløbene med tilstødende eng- og moseområder. Sneum Å og Holsted Å er hovedårer i et vidt forgrenet vandsystem med forbindelse til Vadehavet. Sneum Å er reguleret og kanaliseret over store strækninger især på den øvre og nedre del. Holsted Å er reguleret over store strækninger, men har en varierende bredde med dybe sving og lave grusstryg. Holsted å er således markant anderledes end Sneum Å, hvilket kan skyldes at vandløbet afvander Holsted Bakkeø og løber fra øst til vest gennem moræneaflejringer. Kun den vestligste del af vandløbet domineres af blød vandrende sandbund ligesom Sneum Å.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Natura 2000

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 79

Naturtyper:

Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev (6230)

Urtebræmme (6430) Hængesæk (7140) Kildevæld (7220) Rigkær (7230) Stilkege-krat (9190)

Arter:

Bæklampret (1096) Snæbel (1113) Flodlampret (1099) Odder (1355)

 

Fiskearter:

 

Bæklampret (1069)

lampret gydning web

 

Snæbel (1113)

Snabel19Hvidaa

 

Flodlampret (1099)

lamp2

 

 

Fiskekort

 

Sage G4B 8126-3

09-12-2016 Hits:1537 Køb og salg Kim Kragh - avatar Kim Kragh

SAGE G4B 8126-3 (klasse 8# 12,6 fod 3 del)   God lakse stang sælges for 2200Kr.-   Ole Tambour har bygget den.   Henvendelse Renè Hansen 24600556 eller skriv til: rhrdp@msn.com      

Læs mere

 DSC00560

Billede og vindere fra konkurrencen 2017

Tabt Priest

18-10-2017 Hits:645 Fundet Tabt Kim Kragh - avatar Kim Kragh

Lørdag d. 30/9 har jeg desværre tabt min Rapala priest i sort/guld da jeg var ude at fiske ved Y-stykket fra samløbet og nedstrøms, muligvis på P-pladsen. Kan kontaktes på...

Læs mere

Skagit hoved fanget i Kongeåen

14-09-2017 Hits:870 Fundet Tabt Kim Kragh - avatar Kim Kragh

Bimmer har fanget et Skagit hoved i Kongeåen.   Han kan kontaktes på tlf. 91555664

Læs mere