Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Fangstrapporter 2018

 

For overskuelighedens skyld bliver fangstrapporterne delt op i Kongeåens fangster

og Sneum å systems fangster.

 

Klik her for at se fangster fra Kongeåen

 

Klik her for at se fangster fra Sneum å og Holsted å 

 

Klik her for at se alle fangstrapporter for alle Sydvestjydsk sportsfiskerforenings vande

 

Til de der er interesserede kommer der her et par links til de omkringliggende å systemers fangstrapportering.

 

Varde Å

 

Skjern Å Sammenslutningen

 

Ribe Sportsfiskerforening

 

Ribe Vesterå