Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Døgnkort:

Vær opmærksom på....

- at mindstemålet for laks og havørred er 40 cm, ål 45 cm, og gedde 60 cm i

Varde Å, Grindsted Å og Ansager Å. Kun én laks pr. år pr. lystfisker.

Bækørred er totalfredet i Sydvestjydsk Sportsfis kerforenings fiskevand

i Varde Å, Grindsted Å og Ansager Å.

BEMÆRK nye regler for fiskeri i Karlsgårde Sø.

 

  1. Karlsgårde sø er lukket for alle former for fiskeri i april måned.
  2. Brug af enhver form for motor er forbudt.
  3. Brug af andre former for fiskeredskaber end stang er forbudt.
  4. Der må maksimalt bruges 3 stænger.
  5. Der må kun hjemtages 2 Brasen og 2 Aborre pr. døgn. ALLE andre arter skal genudsættes.
  6. Der må maksimalt bruges 1,5 kg foder pr. døgn.
  7. Ved brug af levende agnfisk, skal disse være fanget i søen. Agnfisk fra andre vandsystemer skal være nedfrosset, brug af agnfisk fra saltvand dog undtaget.
  8. Gyldigt fiskehjemmel skal medbringes(statstegn - fiskekort - medlemskort). For medlemmer af Varde og Grindsted sportsfiskerforeninger skal tillægskort medbringes, for juniorer fra disse foreninger er der dog frit fiskeri ved fremvisning af medlemskort. Børn under 15 år fisker gratis ifølge med en person med gyldig fiskehjemmel. Ved gruppe arrangementer kontakt Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

 

 

 

Karpekort:

Vær opmærksom på….

- at mindstemålet for ål er 45 cm, havørred 40 cm og gedde er 60 cm i

Holme Å Kanal.

BEMÆRK specielle regler for fiskeri i Karlsgårde Sø.

Laks, havørred, bækørred og Stalling er fredet i Karlsgårde Sø og Holme

Å Kanal i 2018.

- at fredningstiden for Holme Kanal er fra og med 1. november til og med

28 februar.

- at fiskeri i Karlsgårde Sø ikke er tilladt i april måned.