Logo960WEB

Døgnkort:

Vær opmærksom på....

- at mindstemålet for laks og havørred er 40 cm, ål 45 cm, og gedde 60 cm i

Varde Å, Grindsted Å og Ansager Å. Kun én laks og havørred pr. år pr. lystfisker.

Bækørred er totalfredet i Sydvestjydsk Sportsfis kerforenings fiskevand

i Varde Å, Grindsted Å og Ansager Å.

BEMÆRK specielle regler for gedder i Karlsgårde Sø samt specielle regler

for laksefiskeri i vandløbene - se omslaget.

Laks, havørred og Stalling er fredet i Karlsgårde Sø og Holme Å Kanal 2016.

- at sejlads kun er tilladt i både uden sejl og hjælpemotor.

- at der højest må fiskes med 2 stænger i Karlsgårde Sø, dog SKAL den ene

benyttes til fiskeri efter agnfisk.

- at alle gedder der fanges i Karlsgårde Sø skal genudsættes (catch and release).

- at fiskeri i Karlsgårde Sø ikke er tilladt i april måned.

- at fredningstiden for Varde Å, Grindsted Å og Ansager Å er fra og med 1.

november til og med 15. april.

 

Karpekort:

Vær opmærksom på….

- at mindstemålet for ål er 45 cm, havørred 40 cm og gedde er 60 cm i

Holme Å Kanal.

BEMÆRK specielle regler for gedder i Karlsgårde Sø.

Laks, havørred, bækørred og Stalling er fredet i Karlsgårde Sø og Holme

Å Kanal i 2016.

- at sejlads kun er tilladt i både uden sejl og hjælpemotor.

- at der højest må fiskes med 2 stænger i Karlsgårde Sø, dog SKAL den

ene benyttes til fiskeri efter agnfisk.

- at alle gedder der fanges i Karlsgårde Sø skal genudsættes (catch and

release).

- at medbringe gyldigt fisketegn.

- alle unge kan til det år de fylder 14 år fiske gratis i foreningens fiskevande,

når de færdes med enhver person over 18 år med gyldig fis ke -

kort

- at fredningstiden for Holme Kanal er fra og med 1. november til og med

28 februar.

- at fiskeri i Karlsgårde Sø ikke er tilladt i april måned.