Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

 

Kvoter, Stop og fordeling for 2018Så er kvoter, stop og fordeling for 2018 i Kongeåen og Sneum Å klar.

De overordnede Kvoter og stop har været offentligt gjort på www.fiskepleje.dk noget tid, men da vi ikke fisker på solidarisk kvote i de 2 vandsystemer skulle fordelingen også lige på plads.

Kvoter

Kvoten er de samme for Kongeåen som i 2017, 25 laks over 75 cm og 25 laks på 75 cm ellerderunder.

For Sneum å er der 50 laks over 75 cm og 55 på 75 cm  eller derunder.

Der er igen i år tildelt en såkaldt b-kvote til begge vandløb på 5 fisk til hvert vandløb.

De 5 ekstra fisk er der ikke sat størrelser på, men da de skal fanges på b-strækninger fastsat i Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb, vil disse fisk kun komme i spil i meget ringe grad.

I praksis vil de 5 fisk i Sneum Å ikke komme i spil, da ingen med fiskeret på B-strækningerne er medlem af Sneum Å Sammenslutningen.

I Kongeåen har medlemmer i VOSF mulighed for at fiske på de 5 fisk da de besidder fiskeret på B-strækningerne.

Det er indført 1 ny zone (SH) i Sneum Å og 1 ny zone (K5) i Kongeåen, for at kunne administrer disse B-strækninger.

Se de 2 kort:

Stop

Der er i de nye dispensationer som noget nyt fastsat et defineret stop, tidligere var det op til sammenslutningerne at fastsætte denne.

Dette betyder at stop er defineret ved:

 • Kongeåen

  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 22.

  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 22.

  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.

 • Sneum Å

  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 43.

  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 48.

  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.

Dvs. der må hjemtages i alt 48 laks i Kongeåen og 97 laks i Sneum Å, dette er inklusiv de fisk der er reaserveret til konkurrencen.

Stoppende er juridiske bindende for sammenslutningerne, så vi vil gerne indstille til at man indrapportere hurtigst muligt og senest 4 dage efter fangst. Hvis kvoterne overskrides bliver stop fisken mest sandsynligt sat ned og vi mister dermed mulighed for at hjemtage fisk.

 

Fordeling

 

I Kongeåens Sammenslutning er følgende fordeling aftalt:

I zone K1 må der hjemtages 13 laks over 75cm og 13 laks på 75cm og derunder.

Zonerne K2,K3 & K4 (VOSF) anses som et område hvor der må hjemtages 7 laks over 75cm og 7 laks på 75cm og derunder.

Desuden er der reserveret 2 laks over 75cm og 2 laks på 75cm og derunder, til SSF's konkurrence.

Det er aftalt i Kongeåens sammenslutning at, når Jedsted Mølle projektet kommer så vidt at der bliver lavet hul igennem opstemningen, så fiskes der på fælles kvote resten af sæsonen

 

I Sneum Å Sammenslutningen er fordelingen som følger:

I zone S0 (KSF) må der hjemtages 1 laks over 75cm og 1 laks på 75cm og derunder.

Zonerne S1, S2, H1 og H2 hjemtages 43 laks over 75cm og 48 laks på 75cm og derunder.

Desuden er der reserveret 3 laks over 75cm og 3 laks på 75cm og derunder, til SSF's konkurrence.

Når fordelings mængden opnås i et område bliver dette meddelt som et stop på SSF´s hjemmeside.