Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Kvoter, Stop og fordeling for 2018Så er kvoter, stop og fordeling for 2018 i Kongeåen og Sneum Å klar.

De overordnede Kvoter og stop har været offentligt gjort på www.fiskepleje.dk noget tid, men da vi ikke fisker på solidarisk kvote i de 2 vandsystemer skulle fordelingen også lige på plads.

Kvoter

Kvoten er de samme for Kongeåen som i 2017, 25 laks over 75 cm og 25 laks på 75 cm ellerderunder.

For Sneum å er der 50 laks over 75 cm og 55 på 75 cm  eller derunder.

Der er igen i år tildelt en såkaldt b-kvote til begge vandløb på 5 fisk til hvert vandløb.

De 5 ekstra fisk er der ikke sat størrelser på, men da de skal fanges på b-strækninger fastsat i Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb, vil disse fisk kun komme i spil i meget ringe grad.

I praksis vil de 5 fisk i Sneum Å ikke komme i spil, da ingen med fiskeret på B-strækningerne er medlem af Sneum Å Sammenslutningen.

I Kongeåen har medlemmer i VOSF mulighed for at fiske på de 5 fisk da de besidder fiskeret på B-strækningerne.

Det er indført 1 ny zone (SH) i Sneum Å og 1 ny zone (K5) i Kongeåen, for at kunne administrer disse B-strækninger.

Se de 2 kort:

Stop

Der er i de nye dispensationer som noget nyt fastsat et defineret stop, tidligere var det op til sammenslutningerne at fastsætte denne.

Dette betyder at stop er defineret ved:

 • Kongeåen

  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 23.

  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 23.

  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.

 • Sneum Å

  • Stop på laks over 75cm sker ved indrapportering nr. 48.

  • Stop på laks 75cm og derunder sker indrapportering nr. 53.

  • Stop på laks fanget på B-strækning ved indrapportering nr. 4, størrelse udefineret.

Dvs. der må hjemtages i alt 50 laks i Kongeåen og 105 laks i Sneum Å, dette er inklusiv de fisk der er reaserveret til konkurrencen.

Stoppende er juridiske bindende for sammenslutningerne, så vi vil gerne indstille til at man overholder regulativet med at indregistrere fangede laks senest kl. 24.00 samme dag fisken er fanget, og for havørreder gælder senest 4 dage efter fangst.