Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 8-4-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Investering af SSF Støtteforenings penge: Rune Thomsen fra SSF Støtteforening snakker med Danske Bank

Invest om investering af udtrukne penge.

 

Økonomi: Der er pt. Overført kr. 362.000.- fra DSF, for fiskekort til år 2015. Fremover skal regnskabet

sammenlignet fra kvartal til kvartal bagud for et år ved hvert bestyrelsesmøde.

 

Vedtægter fra GF: Nye vedtægter er rettet til af Jens. Bestyrelsen konstitueret som sidste år.

 

Premieren 2015: På pladsen fra kl. 10.30 - Holger, Jens, Kim, Lars, Esben, Brian, Knud, Kurt, Arne, HH. Pølser

og øl/vand fra kl. 11.30

 

Medlemmer: Vi går i tænkeboks på om der er en mulighed for noget alternativt, for at flere

dagkortløsere/medlemmer.

 

Bredejer: Ingen nye aftaler endnu, Kongeå 1 bliver kontaktet snarest.

 

Sammenslutninger: Generalforsamling for Kongeåen er holdt, intet nyt under solen. Sneum å bliver indkaldt snarest.

 

Bordet rundt: Foldingbro camping kan komme på tale som kortsalgssted igen, hvis hun betaler det hun

skylder fra 2014. -

 

Der bliver tilbudt dagkort til medefiskere til konkurrencen at købe dagkort til den del af

åen (yderste af Sneum Å), for 50,- kr. pr. dagkort. -

 

Lars og Brian tager til åbent hus ved GSFF d. 17. maj. -

 

Cliff har skrevet til Johnny Søtrup vedr. Jedsted Mølle og har efterfølgende talt med embedsmændene om

Jedsted projektet.

 

Knæk og bræk i 2015

 

Mvh.

Jens Lygum