Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 12-5-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Økonomi: Lidt info omkring regnskab pr. 30/4. Holger forudser et underskud på kr. 120.000.-

for 2015.

 

Investering af SSF Støtteforenings penge: Rune Thomsen fra SSF Støtteforening har fået to tilbud

fra Danske Invest, der blev stemt med flertal for låst men størst afkast.

 

Sponsorer/reklamer: Holger foreslår at vi kontakter de sponsorere der havde reklamer i

Sydvest-Nyt og opfordre til at de sponcerer vores konkurrence i stedet. En underskrevet

kontrakt er ensbetydende med en reklame med logo på hjemmesiden, op til og efter

konkurrencen.

 

Lystfiskere i SSF der omgås fiskeregler: Diskussion om hvad vi gør i opsyn når vi møder en

lovbryder. Kommer et punkt på næste dagsorden, hvor vi har undersøgt hvad der er regler for

og derefter beslutter hvordan vi håndterer det.

 

Fiskekonkurrence: Afventer Plakat. Holger har bestilt telt og toiletter, alle skal gøre et arbejde

med at skaffe sponsorer. Sponsorkontrakter udleveret.

 

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum