Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 12-5-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Økonomi: Lidt info omkring regnskab pr. 30/4. Holger forudser et underskud på kr. 120.000.-

for 2015.

 

Investering af SSF Støtteforenings penge: Rune Thomsen fra SSF Støtteforening har fået to tilbud

fra Danske Invest, der blev stemt med flertal for låst men størst afkast.

 

Sponsorer/reklamer: Holger foreslår at vi kontakter de sponsorere der havde reklamer i

Sydvest-Nyt og opfordre til at de sponcerer vores konkurrence i stedet. En underskrevet

kontrakt er ensbetydende med en reklame med logo på hjemmesiden, op til og efter

konkurrencen.

 

Lystfiskere i SSF der omgås fiskeregler: Diskussion om hvad vi gør i opsyn når vi møder en

lovbryder. Kommer et punkt på næste dagsorden, hvor vi har undersøgt hvad der er regler for

og derefter beslutter hvordan vi håndterer det.

 

Fiskekonkurrence: Afventer Plakat. Holger har bestilt telt og toiletter, alle skal gøre et arbejde

med at skaffe sponsorer. Sponsorkontrakter udleveret.

 

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum