Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 7-9-15

 

1. Godkendt referat fra sidste møde.

2. Konkurrenceevaluering for bestyrelse og pladsmedhjælpere, mandag d. 5 oktober kl. 18.00

3. Forslag til DSF´s Forbundsstrategimøde: Sambo/ægtefælle medlemskab – Ungdoms medlemskab

(18 – 25 år) – ½ kontingent hvis man finder et nyt medlem.

4. Jens har snakket med EK om mulighed for bredbeskæring.

5. Esben kommer til oktober best.mødet med forslag til retningslinjer for medlemmer/lodsejere.

6. Udsætning af ål: Kongeåen 50.000 stk. og Sneum Å 30.000 stk. udsat medio august.

 

Knæk og bræk

 

Mvh.

 

Jens Lygum