Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-10-15

 

1. Godkendt referat fra sidste møde.

 

2. Bredejeraftaler: En foreløbig lejekontrakt til Kongeå 1 er nedskrevet, HH foreslår at kontakte en

advokat der kan skrive kontrakten, så den er rigtig godt formuleret og har så mange detaljer med så

muligt. Holger, Arne, Jens mødes hos Holger kl. 13 tirsdag d. 13 oktober og laver et færdigt udkast

som kan sendes til advokat.

 

3. Strategimøde i DSF den 30 september 2015: Vi fik præsenteret DSF nye strategi, 2015 – 2020. Flere

nye forslag på bl.a. kontingent for junior og unge, samt familiekontingent. Esben og Kim sætter sig

for at lave et forslag til medlemsskaber.

 

4. Gennemgang af halvårs regnskab i forbundet: Arne mener vi får for lidt lokal plads i

forbundsbladet, ligesom at der er for lidt info i det halvårsregnskab som DSF lige har udsendt. Jens

tager kontakt til redaktøren på sportsfiskeren.

 

5. Bredvegetation. Ref. Fra mødet med Thomas Jensen fra EK: Jens har talt med Thomas Jensen, vi

skal komme med forslag til hvor vi gerne vil have beskåret, så det evt. kan blive tilføjet i

vandløbsplanen. EK kan ikke garantere det kan komme i vandløbsplanen.

 

6. Bordet rundt og Evt:
Jens: Har fået af vide fra en der sælger fiskegrej, at han sælger rigtig mange J

kroge til vores medlemmer. Vi er nødt til at lave nogle retningslinjer, og få statueret et eksempel.

 

Esben: Åben landsby i Vilslev, godt arrangement. Møde med boligforening, fiskeskole i nærområdet

af klubhuset.
Arne: Regnskabet skal med på næste møde.
Holger: Takkebrev til sponsor og regning

bliver sendt ud i morgen.

 

Knæk og bræk

 

Mvh.

 

Jens Lygum