Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-1-16

 

    1. Godkendt referat fra sidste møde.  Bemærkning: Udkast til nye retningslinjer er til endelig beslutning næste møde. Familiekort vedtaget, 2 voksne og 2 børn indenfor samme husstand, pris 1900,- kr. Medekort (medlem) gældende til Karlsgårde Sø, Ansager Kanal og Sneum Å fra Allerupbroen til Slusen vedtaget til kr. kr. 700.-

 

2. Holger og Jens kører rundt til alle bredejerforeninger og får underskrifter på alle kontrakter.

 

3. Holger fremlagde et foreløbigt regnskab, der viser et underskud på 56948,- kr.

 

4. Vedtægtsændring: Jens har et par forslag som bliver tilføjet til GF

 

5. På valg til GF: Jens, Cliff, HH, Ole B, Ole S, Kim K. (HH genopstiller ikke).  Støtteforening: Henning genopstiller.

 

6. Holger tager kontakt til NJ Vejrup for opsigelse af fiskestræk nedstrøms Hjortlund i Kongeåen. Cliff sender kort over parceller til Kim som retter kort til på hjemmesiden. Vedr. fjernelse af rør ved å-bredden. Cliff finder et par kongeåfiskere, Jens tager Sneum å.

 

7. Forbundskongres: Jens og Holger deltager.Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum