Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-1-16

 

    1. Godkendt referat fra sidste møde.  Bemærkning: Udkast til nye retningslinjer er til endelig beslutning næste møde. Familiekort vedtaget, 2 voksne og 2 børn indenfor samme husstand, pris 1900,- kr. Medekort (medlem) gældende til Karlsgårde Sø, Ansager Kanal og Sneum Å fra Allerupbroen til Slusen vedtaget til kr. kr. 700.-

 

2. Holger og Jens kører rundt til alle bredejerforeninger og får underskrifter på alle kontrakter.

 

3. Holger fremlagde et foreløbigt regnskab, der viser et underskud på 56948,- kr.

 

4. Vedtægtsændring: Jens har et par forslag som bliver tilføjet til GF

 

5. På valg til GF: Jens, Cliff, HH, Ole B, Ole S, Kim K. (HH genopstiller ikke).  Støtteforening: Henning genopstiller.

 

6. Holger tager kontakt til NJ Vejrup for opsigelse af fiskestræk nedstrøms Hjortlund i Kongeåen. Cliff sender kort over parceller til Kim som retter kort til på hjemmesiden. Vedr. fjernelse af rør ved å-bredden. Cliff finder et par kongeåfiskere, Jens tager Sneum å.

 

7. Forbundskongres: Jens og Holger deltager.Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum