Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 1-3-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.  Ingen bemærkninger
  2. Bredejeraftale: Opsagt fiskevand ved Kongeåen på sydsiden fra Hjortlund til foderstof. Brev afsendt, intet svar tilbage. Kort er lavet, bliver offentliggjort på hjemmeside og facebook umiddelbart efter GF.
  3. Regnskab godkendt og underskrevet.
  4. Bestyrelsen er klar til GF.
  5. Varde Å Sammenslutning: GSF har åbnet for at der i 2016 må hjemtages én havørred pr. fisker, det følger vi på vores stykke af Grindsted å. Brian og Jens tager til møde i VÅS.
  6. SE Vækstpulje: SSF søger tilskud pr 1 juni til moniteringsudstyr ved Syd-Energi’s Vækstpulje
  7. Fiskeri og Søfarts museum: Jens fortalte om ny udstilling om den Vestjydsk laks, Jens skal til indvielse de. 17 marts.  SSF har udlånt billeder og video.
  8. Bordet rundt: HH: Ole Tambour har sagt at de kan lave en tur til Endelave for 500,- pr snude. Ide til forenings/embedsmandstur, der arbejdes på sagen. Esben: fiskeskole på plads i uge 30. Tager til Tyskland 2 april til Scandinavian park, salgsfremstød. Ole Sand: Har haft flere efterspørgsler på regler og hvordan man bliver medlem, ville være rart at have noget at udlevere. Kim prøver at fabrikere en. Jens: Tilmelding til HÅB Bredejerfest, giv besked hurtigst muligt. Foreningen BID er nedlagt og overskuddet går til SSF. Steffen Er ikke helt sikker på at vi kan få lov til at afholde konkurrence på hans mark igen. Vi arbejder på at finde et nyt sted som alternativ.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum