Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-4-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.  Ingen bemærkninger
  2. GF: En stille og rolig GF, hvor vi skulle sige farvel til Ole Baudtler og Hans Henrik Gadeberg og velkommen til René Hansen og Søren Lauridsen. Ros fra Østerbycentret, vi er meget velkomne næste år igen. Samlet pris for GF 4716,- kr.
  3. Konstituering af SSF bestyrelse: Formand: Jens Lygum, Næstformand: Kim Kragh, Kasserer: Holger Wulff
  4. Udvalg: Jens tager kontakt til Ole B, angående om han vil stå for nøgler samt være opsynsmand fortsat. Jens spørger om HH fortsat vil være opsynsmand. Se hvilke udvalgsposter der blev tildelt på hjemmesiden under bestyrelsen.
  5. Nyt fiskevand: Vi har fået ekstra fiskevand i Holsted å, fra Fiskerivej på nordsiden til det stykke vi har i forvejen ved golfbanen.
  6. Fiskekonkurrence 2016: Det er dags dato aftalt at vi afholder konkurrence ved Jedsted i år.
  7. Bordet rundt:  

Esben

Guidet tur 14 maj 2016 med tyske fiskere, indtil videre ingen tilmeldte.

11. juni er der indvielse af Endrup naturpark. Uddelingen af fiskekort er næsten komplet.


Lars

To projekter er i gang med at fjerne spærringer og udlægge gydegrus.


Jens

Ansøgt om regulering af skarv i både Kongeåen og Sneum Å


Brian

Varde Å sam, stort projekt Holme å. Der skal laves yngelanalyse i ugerne 31 til 36 i Varde Å


Arne

Hvor mange medlemmer er vi i dag  (530).

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum