Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 15-6-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.  Ingen bemærkninger
  2. Regnskab. 535 medlemmer inkl. embedsmænd. Der kommer et halvårsregnskab(1/1-16 til 30/6-16) til mødet i august.
  3. Danske Bank Invest. Arne har opdaget at nogle af de penge der er investeret i et bevis der ikke giver udbetaling men som opskriver kursen, desværre har det vist sig at de har haft en negativ udvikling. Der er enighed om at vi ser tiden an med hensyn til at investere anderledes. Vi tager det op på sidste bestyrelsesmøde i 2016.
  4. Vandpleje. Lars og Jens skal ha’ opfrisket teori omkring elfiskeri. Lars og Rene har en aftale med Vejen kommune om afprøvning af noget spuleudstyr til grusløsning.
  5. SE Vækstpulje. Jens har søgt SE’s vækstpulje om penge til moniteringsudstyr. Der er søgt kr. 70.000.-                                                                                                                                             

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum