Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 2-8-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.  Ingen bemærkninger
  2. Regnskab. Regnskab. Medlemsantal: 541. Regnskabet ser fint ud..
  3. Bredejer K1 (første lille eng opstrøms Skolebroen i Jedsted). Jens har haft en snak med Børsting om klipning af Siv, han var lidt utilfreds med at han ikke var blevet varskoet om det. Jens kender ikke noget til klipning af rør/siv ved åen. Børsting var også utilfreds med lystfiskernes færden over/gennem hans mark. Holger har efterfølgende haft en snak med Børsting, som snakkede om han evt. vil sælge jorden til os.  Holsted Å (HB). Kr. 18.000.- er ikke udleveret til lodsejerne, pengene er sat ind på SSF konto, med note om tilhørsforhold til HB.
  4. Bordet rundt: Jens: Der er blevet spurgt til P-pladser på nordsiden af Kongeåen, Søren og Poul Erik tager på tur en dag og forsøger at finde et par stykker.  Der bliver undersøgt om der bag på vores fiskekort, kan stå noget om medlemmers ret til at kontrollere hinanden.  Esben: Karpefiskerne i Karlsgårde vil gerne prøve at stable en konkurrence på benene, vi skal ikke røre en finger, blot indkassere fiskekort. Arne: Er det tilladt at sejle og dørge i Sneum å på det yderste stykke, svar: ja, det er ikke forbudt. Der skal dog følges regler ang. Sejlads med motor. Se udsnit fra regler om sejlads i vandløb.  Sneum å: Fra grødefanget ved Lille Darum til Sneum Sluse, kan Esbjerg Kommune, efter ansøgning, meddele personlig dispensation (tidsbegrænset) til motorbådssejlads til personer, der siden 1. januar 1985 har haft fiskeri i Sneum å som hovederhverv eller væsentligt bierhverv. Der kan endvidere meddeles personlig dispensation til ejere af fritidshuse ved Sneum sluse. Dispensationer må ikke overdrages til andre ved videresalg eller på anden måde.  Den pågældende strækning af Sneum å må kun besejles med motorbåd i perioden 1. juli - 15. marts. Sejladstilladelser kan inddrages ved overtrædelse af regulativet.                                                                                                                                                

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum