Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-9-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.  Fra sidste best.møde: Søren flytter skiltet ved Klynkebo, og tager kontakt til en gårdejer ved Jernved Mejeri omkring P-pladser. Lars har kontakt til en Flemming Jørgensen også om P-pladser nord for Kongeåen. Ref. Derefter godkendt.
  2. Regnskab. Medlemsantal: 560. Dags dato 560 medlemmer. Økonomi er status det samme som i sidste måned.
  3. Fiskekonkurrence 2016. Izettle har udbetalt 21000,- kr for transaktioner under konkurrencen. En dejlig weekend og en succes, der gerne må gentages.
  4. SE Vækstpulje. Vi har fået 59995,- kr fra SE’s vækstpulje, som er brugt til moniteringsudstyr. SE har bedt om at få lidt reklame til gengæld for at vi har fået penge.
  5. Jedsted Dambrug. (Uddrag af DSF’s kommentar) Vi vil undersøge hvad reglerne er om kanosejlads på Kongeåen, og prøve om vi kan lave en tidsbegrænset periode for kanosejlads.
  6.  
  7. Bordet rundt: Det er på mødet besluttet at ved begravelse af embedsmænd gives et beløb på 500,- kr. de kan deles til blomster eller et beløb til indsættelse på konto. Ved et kendt medlem gives blomster til en værdi af 175,- kr. Fremadrettet undersøger Jens hvorvidt det står i vores forretningsorden om hvad vi giver i tilfælde af bryllup, begravelse og andet.

Esben har talt med rusefiskerne i Sneum å, som har deres papirer i orden.

Ormegravning i og omkring vores P-pladser er IKKE tilladt.

Vi opfører ikke hængebroen over Holsted å igen, Lodsejeren vil pille fundamentet ned.

Lars vil male Klynkebo fredag og lørdag! Rene søger tilladelse til Elfiskeri til 5 – 12 - 19 - 26 november 2016 i Kongeåen.

Skal vi lave noget arrangement bliver det den 5 november. Fiskeflyttere bliver Søren, Kim. Ugen inden vi går i gang kører vi en tur for at finde egnede steder at læsse fisk over. Rene og Lars får styr på ilt til karrene, vi skal bruge et ekstra kar til fisk når vi overflytter.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum