Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 11-10-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde. Godkendt. Skiltet ved Klynkebo er flyttet. Pengene fra SE’s vækstpulje er kommet ind på kontoen. Reklamen for modtagelse af pengene, vil ske ved at fortælle om det til første elfiskeri ved Kongeåen, samt at få lavet en plade med tekst. Hertil får vi taget et billede som bliver sat i sportsfiskeren.
  2. Regnskab. Medlemsantal: 558 medlemmer. Holger fremviser et halvårsregnskab, der viser et resultat på 180000,- , det peger henimod et rundt nul på bundlinien til årsafslutning. Jens og Holger besøger Kongeå camping i et forsøg på at få de penge han skylder fra sidste år.
  3. El-fiskeri 2016: Der foretages Elbefiskning lørdage 5-12-19-26 november, fra Jedsted dambrug til havet.
  4. SE Vækstpulje. Vi har fået 69995,- kr fra SE’s vækstpulje, som er brugt til moniteringsudstyr. SE har bedt om at få lidt reklame til gengæld for at vi har fået penge.
  5. Jedsted Dambrug. Der er møde mellem Lars Brinch Tygesen, Simon Simonsen, DTU og Esbjerg Kommune, omkring de sidste detaljer. Ved Sneum å er det helt slut med dambrug, der går 4 projekter i gang i løbet af næste år.
  6. Bordet rundt: Esben: vi har mulighed for at få en P-plads, på nordsiden at det yderste stykke af Sneum å, der hvor medefiskerne fisker.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum