Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-12-16

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Lakseforvaltningsmøde ved DCV 10 nov. Ingen ændringer i fiskeregler fra centralt hold.  Vi påtænker at lave et debatoplæg til generalforsamlingen om at lave et ophør af ormefiskeri fra primo oktober.
  3. Bredejerforeningerne: De sidste bredejere er sat til udbetaling.
  4. Regnskab: Holger forventer et resultat på et dejligt rundt 0,- kr.
  5. Medlemspriser 2017: Juniorer 2017 – 200,- Unge 2017 – 825,- Seniorer – 1430,- Familie – 1925,-
  6. GF 2016 i 2017: 16 marts 2017. kl 19.00 Østerbycentret. På valg: Holger, Lars, Brian, Arne, Esben. Tænk over vedtægtsændringer til næste møde. Kim finder referater frem til ændringer.
  7. Sammenslutninger: Der skal søges om forhøjet kvote til begge vandløb.
  8. Bordet rundt og Evt: Arne: hvor mange medlemmer er vi? 545. Rene: Werner kommer ind i vandplejen og overvejer om Jeppe skal være med i vandplejen. Der er indkøbt værktøj til grusløsning i bækkene. Vandplejen vil gerne have et værktøjsskab med værktøj til service af vandplejeudstyr. Rene finder priser til næste bestyrelsesmøde. Jens: Vi har fået henvendelse om at købe en målevugge som Lars har opfundet.

 

Knæk og bræk

 

God Jul og Godt Nytår

 

Mvh.

Jens Lygum