Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 3-1-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Embedsmand/æresmedlemslisten gennemgået og revideret. To mand fra opsyn er slettet af listen.
  3. Bredejere: 17 januar afholdes der Nytårskur for bredejerforeningerne i klubhuset.
  4. Regnskab: Holger forventer et ”nul-regnskab” for 2016
  5. Medlemmer: Dags dato 551 medlemmer, mod 540 ved samme tid sidste år.
  6. Arrangementer 2017: 10-11 juni fluefiskearrangement ved Jedsted – 25-26-27 august SSF´s fiskekonkurrence.
  7. Sammenslutninger: Der er søgt kvote ved både Sneum Å og Kongeåen. Ved Kongeåen har Simon Simonsen søgt en forhøjet kvote.
  8. Klubhuset. Med henblik for at få et mere funktionel og tidssvarende klubhus, kommer René til næste best.møde med ideer til at få renoveret toiletter og køkken.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum