Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 3-1-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Embedsmand/æresmedlemslisten gennemgået og revideret. To mand fra opsyn er slettet af listen.
  3. Bredejere: 17 januar afholdes der Nytårskur for bredejerforeningerne i klubhuset.
  4. Regnskab: Holger forventer et ”nul-regnskab” for 2016
  5. Medlemmer: Dags dato 551 medlemmer, mod 540 ved samme tid sidste år.
  6. Arrangementer 2017: 10-11 juni fluefiskearrangement ved Jedsted – 25-26-27 august SSF´s fiskekonkurrence.
  7. Sammenslutninger: Der er søgt kvote ved både Sneum Å og Kongeåen. Ved Kongeåen har Simon Simonsen søgt en forhøjet kvote.
  8. Klubhuset. Med henblik for at få et mere funktionel og tidssvarende klubhus, kommer René til næste best.møde med ideer til at få renoveret toiletter og køkken.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum