Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 14-2-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Regnskab og medlemmer pr. 14/2 = 546. – Regnskab SSF: Nettoresultat       –35.130,90 - Støtteforening: Resultat +67.000,-
  3. GF: Vi anbefaler Brian til valg af et år i stedet for Cliff, og Søren vil gerne træde ind i bestyrelsen. Herefter mangler der mindst 1 suppleant til bestyrelsen.
  4. Sammenslutninger: Lars og Holger sidder for Kongeåen. Cliff og Jens sidder for Sneum å, Rene overtager Cliff’s plads i sammenslutningen. Brian sidder i VÅS.
  5. Udsætning af ½ årslaks i Kongeåen: Bred enighed om at anbefale et nej til udsætning ½års laks. Vi afventer bestandsanalyse 2017.
  6. Bordet rundt: Esben: der etableret en P-plads ved Sneum å, på stykket fra Hovedvejen til slusen. Der er forespurgt på dagkort til mede på denne strækning. Lars: Har haft møde med Varde kommune om gydegrus i Sneum å, der kommer flere møder med Vejen kommune. Jens: Der er kommet forslag om at der fra ”Vilslev havn” kan fiskes gratis, i perioden 15 maj – 14 september. Diskuteres på næste møde!! Arrangementer 2017: 10-11 juni       fluefiskearrangement ved Jedsted – 25-26-27 august SSF´s fiskekonkurrence.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum