Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 7-3-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Regnskab og medlemmer pr. 7/3 = 545. – Regnskab SSF: Revisor og bestyrelse har godkendt og skrevet under
  3. GF: Alle beretninger er klar og Esben har styr på lokaler. Årets fisk og årets junior er fundet
  4. Sneum Å Sammenslutningen: Jens har modtaget materialer fra Cliff vedr. sammenslutningen og kontakter Kolding Sportsfisker Forening for 2017 aftaler.
  5. SE Vækstpulje: Punktet blev diskuteret, der er enighed om at ansøge om flere ting, punktet bliver flyttet til førstkommende bestyrelsesmøde i april måned, med ny besætning i bestyrelsen.
  6. Ombygning af køkken/WC og trappegang i Klubhus: Rene har udarbejdet et budget, tegning er lavet. Der er talt om at benytte huset til at låne/leje ud til medlemmer bagefter og samtidig udarbejde regler for benyttelse.
  7. Fluekastekursus ved Kongeåen den 10-11 juni: René oplyste der kommer instruktør og assistent til arrangementet.
  8. Oprydning i Klubhus. Tirsdag den 21 marts kl. 14. Bestyrelsen ryder op og smider ud, hvis nogle medlemmer har tid og lyst må de gerne hjælpe til, det tager kun et par timer.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum