Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 4-4-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. SSF bestyrelse efter GF: Velkommen til Jesper Pedersen. Formand – Jens Lygum, Næstformand – Kim Kragh, Kassér – Holger Wulff.
  3. Skarv-politik i SSF: Vi diskuterede om vi skulle lave en politik, der er ikke grundlag for at lave en politik, da vi ikke er plaget af det så meget som vi ser andre steder.
  4. Fluekaste-weekend d. 10-11 juni: Rene har lavet et foreløbigt program til lørdag og søndag i weekenden 10-11 juni 2017.04.04 Hvis nogen er interesseret i at overnatte må de selv stå for indkvarteringen ved Klynkebo. Til Maj måneds bestyrelsesmøde, aftaler vi endeligt og udstikker opgaver. Kim laver tilmelding til hjemmesiden.
  5. Ombygning af køkken i klubhus: Lars, Jesper, Rene og Jens sætter sig sammen om at indhente tilbud på ombygning af klubhuset.
  6. Bordet rundt: Esben: Har fået afleveret fiskekort, mangler 3 steder, og der er afregnet med vinterkortsalg. P-plads ved Sneum å på det yderste stykke er på plads, og er gratis. Vi er blevet tilskudsberettiget hos kommunen.

Holger: Kongeå 1 er betalt samt et par andre bredejere.

Lars: Otto Christensen vandt licitationen over projektet ved Jedsted mølle.

Jesper: Bedre planlægning af næste års kastetræning, kunne ønskes.

Jens: Fredningen af Stallinger, kommer til at blive forlænget fra 1 juli 2017 og fremad. VÅS generalforsamling, de ville gerne have hjælp til udlægning grus, så må de sige til. Forslag om at ophæve fredningen af Karlsgårde sø også i april måned er blevet forkastet, fiskene skal have lov til at have fred i april måned ligesom åerne også er fredet til gydning.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum