Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 2-5-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Premieren 2017: Fantastisk premiere, god PR i forhold til nye medlemmer og ca. 40 udleverede kammeratskabskort.
  3. Arrangementer 2017: Billeder til plakatforslag (fiskekonkurrence), sendt til Ole S eller Kim K, som kommer med udkast til næste møde. Kastekursus i Juni, vi afventer plakat fra Korsholm. Næste skridt er annoncering på hjemmeside og facebook.
  4. Vandpleje: Kolding kommune vil gerne lave en aftale om grusløsning og grusudlægning i Nagbøl å som er et tilløb til Kongeåen. De første brædder i stemmet ved Jedsted mølle, er taget væk og de er i gang med at nedtage foderhuset. Rene er ved at skrive en mail til Finn Sivebæk, om stop for udsætning af ½ års laks i Kongeåen.
  5. Opsyn: Vi har fået en henvendelse om at en person går og fisker ved kongeåen medbringende sin hund. Vi arbejder på at få indført et forbud mod hunde ved åen. Det skal op til næste generalforsamling.
  6. Bordet rundt: Lars: tager til Vingsted til møde med vandområdeplaner.

Esben: tre nye juniorer på vej ind i klubben.

Jens: Er blevet gjort opmærksom på fejl i kortmaterialet vedrørende Sneum å, det bliver rettet af Kim.

René: foreslår at veksle døgnkort til årskort, Jens udarbejder forslag til næste møde.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum