Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-6-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Klubhuset: Jesper og Ryan har haft møde i klubhuset (køkken og toiletter), og er i gang med at få skrevet alle detaljer ned, så vi kan indhente tilbud. Jesper overvejer at hente en bygmester ind og få en budgetpris, så vi ved hvilket prisleje det ligger i.
  3. Medlemmer antal: Status på medlemmer er 519, grunden til faldet er en misforståelse mellem DSF og SSF.
  4. Konvertering af købte døgnkort: Døgnkort eller ugekort kan konverteres til et årskort. Ved konvertering skal de købte kort kunne fremvises. Eventuelle beløb bliver fratrukket prisen.
  5. Sommerferie i SSF: Bestyrelsesmøder er sløjfet i Juli og August medmindre der er noget der presser på. Konkurrencemøder afholdes for at være up to date på konkurrencen.
  6. Bordet rundt: Brian: Der mangler skilte ved K2 på det stykke hvor vi ikke har fiskeretten, det er lodsejerens pligt at skilte og kontrollere. Esben: Ny B-opsyn i Karlsgårde sø, Mikkel Bruun. Til senere bestyrelsesmøder: Gennemgang af regler angående eksklusion og/eller bortvisning. Rene: Entrepenøren er forud for tidsplanen, arkæologerne er færdige med deres arbejde, så det kan lige pludselig gå meget stærkt for en åbning. Der er for meget grøde til at man kan løsne grus længere oppe i systemet. Bestandsanalyse bliver måske i uge 41. Rene har haft møde med udvalget for Broer og spange, der kommer en snarlig løsning på nye grafit riste.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum