Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-9-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Medlemmer antal: Status på medlemmer er 527.
  3. Fiskekonkurrence: Holger regner med et ca. overskud på 30.000,- kr. Næste år bliver der arbejdet på at flytte campingpladsen over på pladsen hvor teltet er placeret. Medekonkurrencen er lukket og slukket. Geddekonkurrencen foreslås lukket.
  4. DTU udspil vedr. fiskeri i vestvendte laksevandløb. Nye tiltag i forhold til næste sæson: Fisk skal registreres senest 2 dage efter fangst i stedet for 4 dage som nu. Mulighed for at opdele kvoter i 14 dages perioder. Bestyrelsen vil opfordre til tværfagligt samarbejde i de vestvendte vandløb, gerne gennem forbundet. Derudover er vi alle nødt til at tænke over hvor mange fisk vi genudsætter, der er fanget på orm.
  5. Bordet rundt: Indvielse af Jedstedprojektet. Fredag d 22 september. Esbjerg kommune har bedt os om at stille mandskab til rådighed for at uddele pølser og øl og vand. Bestandsanalyse 16 og 17 oktober 2017 i Kongeåen. Der genfiskes 15 og 16 november 2017. Grusprojekter oppe omkring Agerbæk. Lars havde nogle tal med omkring elbefiskning i meget små bække i tilløb til Sneum å, hvor der ikke tidligere er registreret Laks og ørredyngel, hvor der nu bliver registreret en stor mængde fisk.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum