Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 7-11-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Medlemmer antal: Status på medlemmer er 535.
  3. Møde med VSF og GSF: Holger og Jens er inviteret til møde med Varde og Grindsted, de kommer tilbage med en melding på hvad deres formål er. Formålet med møde var samarbejde ved Y-et ved Ansager og Karlsgårde Sø.
  4. Embedsmandsafslutning: Tirsdag d. 12. december kl. 19.00 Opsynsafslutning kl. 18.15 Menuen som den plejer, Jens og Holger aftaler indbyrdes.
  5. Opsyn: Richard Yde er igen registreret som A-kontrollør. A-kontrollører får flere beføjelser.
  6. Klubhuset: Ansøgning vedr. ombygning af køkken og toiletter er afsendt til SE vækstpulje, vi forventer svar omkring medio december.
  7. Bordet rundt: ESBEN: 2 Juniorer er færdige som Juniorleder, og en tredje er i gang med uddannelsen. LARS: Vil gerne opfordre Erling til at blive skribent for klubben. ARNE: Synes at det var rart at se hele 3 artikler fra vores vande i Sportsfiskeren. RENE: Vil gerne have at vi tænker over om vi kan erhverve mere i fiskevand, højere op i Holsted å. Rene stiller forslag om at indføre et ”gebyr” til medlemmer som ikke har orden i papirer og grej. Esben undersøger legalitet. KIM: Computer værdi 8200,- kr. JENS: Møde i K2, de skal have ny formand. Bredejer nytårskur, Der bliver meldt en dato ud. Holger og Jens. Tænk på evt. nye vedtægter, vedtægtsændringer til næste møde.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum