Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 5-12-17

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Medlemmer antal: Status på medlemmer er 536.
  3. Eksklusion af SSF medlem: Bestyrelsen har ekskluderet et medlem af foreningen. Medlemmet har i flere tilfælde ageret illoyal over for foreningen og foreningens lodsejere. Derfor har bestyrelsen med baggrund i foreningens vedtægter §7, valgt at ekskludere medlemmet. Af formandsberetningen til kommende generalforsamling skal fremgå en bemærkning om både karantæne til medlemmer og eksklusion af medlem.
  4. Vandpleje: Ikke noget nyt om bestandsanalysen i Kongeåen, men elfiskeriet i november viste en betydelig stigning i antallet af stalling og bækørred samt yngel af laks og havørred.
  5. Lakseforvaltningsmøde med DTU: Jens har været til forvaltningsmøde, og der ser positivt ud for den danske laksebestand.
  6. GF 2017 i 2018: Dato for GF er torsdag den 15 marts på Østerby Centret. Jens Lygum, Rene Hansen, Kim Kragh og Brian Jensen er på valg. Jens, Rene og Kim modtager genvalg, Brian bliver spurgt ved næste bestmøde.
  7. Bordet rundt: Esben: Der bliver konkurrence for medefiskere i Karlsgårde sø d. 24/6 2018. Jens og Esben skal have kigget på design af vores nye dagkort. Junioraftener er suspenderet indtil videre, da der ikke er mødt nogle juniorer op til de aftener der har været afholdt. Esben vil gerne have forbundet til at informere om evt. møder i vores område. Holger: Kongeåsammenslutningen skal holde møde med Niels Johnny Vejrup angående reglerne om at blive en del af sammenslutningen. Det er dags dato at der bliver udbetalt bredleje til alle undtagen K1. Jens: Mødet omkring samarbejdet med Varde og Grindsted, gik mest ud på et samarbejde ved Karlsgårde Sø.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum