Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 3-4-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. Bestyrelsen konstituerede sig selv med følgende bemanding: Jens Lygum (formand), Kim Kragh (næstformand), Holger Wulff (kassér), Arne Harder, Brian Jensen, Esben Bøgh, Lars Hammer-Bek, Søren Lauridsen, Rene Hansen (alle bestyrelsesmedlemmer), Jesper S.Pedersen, Ole Sand (begge suppleant).
  3. Vandpleje og opsyn: Bestyrelsen har vedtaget at der er oprettet et budget på 5000,- kr. til brug i vandplejen. Der er indkaldt til opsynsmøde tirsdag d. 10. april kl. 19.00. Esben henvender sig til fiskerikontrollen, for at få klargjort hvad en kontrollør skal gøre i tilfælde af at han står med en lovovertræder.
  4. Gydestryg ved Gredstedbro og rør/siv: Med hensyn til rør og siv, er der givet en mundtlig ansøgning om at få lov til at beskære rør og siv. Et gydestrygsprojekt ved Gredstedbro, bliver regnet på af kommunen, hvad det eventuelt vil koste. Vi skal være en del af projektet, og vi afventer nogle tal fra kommunen.
  5. Ændring af zoner: Zone inddeling på fiskekort.dk forsvinder, fremadrettet hedder det, Sneum å, Holsted å, Kongeåen nedstrøms Jedsted, Kongeåen opstrøms Jedsted og Kongeåen Vejenstykket. Senere vil det også forsvinde på hjemmesiden.

Knæk og bræk

Mvh.

Jens Lygum