Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Esbjerg d. 7 januar 2014

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 7. januar 2014 i klubhuset på Randersvej.

 

Generalforsamling i 2014:

Fastsat til Torsdag den 20. marts 2014, kl. 19,00 i Østerbycentret i Esbjerg.

Esben undersøger om vi kan leje lokalerne, og i skrivende stund har Esben tilbagemeldt, at der ikke var optaget, men grundet andre uheldige omstændigheder (formentlig andre lejere), skulle man først have o.k. fra ledelsen af Østerbycentret, om de måtte leje ud til SSF. Umiddelbart skulle der ikke være noget til hinder herfor.

Forslag om fortsat fredning af bækørred, kaldet Catch and Release. I den forbindelse skal vore vedtægter/love tilrettes generelt, og her sender Tony forslag disse ændringer ud til bestyrelen inden næste bestyrelsesmøde i februar 2014.

Hvem går af ved førstkommende generalforsamling: Tony, Calle og Arne (Renè er gået i utide tidligere på året).

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen blev debatteret. Forskellige emner vil blive kontaktet af nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Holger gennemgik regnskab: Dette udviser desværre et minus på ca. kr. 196.000.- der hovedsagelig skyldes nedgang i medlemsantal og ikke mindst store stigninger på bredleje. Dette gav selvfølgelig en stor debat omkring bordet, for det er selvsagt ikke optimalt med underskud i driften i denne størrelsesorden.

Fiskekonkurrencen skal fortsætte i 2014. Dato er fastsat til sidste fredag-lørdag-søndag i august, dog med forbehold for ændring hvis konkurrenceudvalget kommer med andet udspil. Brian er blevet tovholder for konkurrencen. Arne-Cliff med flere har dog lovet at hjælpe som sædvanlig.

Tony står for åben hus-arrangement i Klubhuset, den 2. marts 2014, kl. 13,00.

 

Bordet rundt:

 

HH: Dørlås ved skydedør bør sikres.

Cliff: Zone-inddeling i Varde-Grindsted Å skal ske. Grænsen her er ved Y-stykket. Sneum å sammenslutning, holder møde den 15. januar 2014 med Tony, Jens, Cliff og Lars. Kim mangler et program til brug ved vores nye hjemmeside, bevilget af bestyrelsen, ca. kr. 600,-. Der er indsendt ansøgning om laksekvote (Simon og Cliff).

Brian: havde sørget for vin til foredragsholder i januar.

Tony: Problemet Grødebeskæring skal tages op igen inden førstkommende generalforsamling.

Arne: Forespurgte om underskrifter er bragt i orden ved Danske Bank. Dette er ikke bragt i orden endnu, men følges op af Tony. Dette bør og skal være i orden inden den kommende generalforsamling.

 

Arne Harder Mikkelsen, referent.