Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Esbjerg d. 4 februar 2014

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 4. februar 2014 i klubhuset på Randersvej.

 

Ref. Fra januar godkendt.

Opdatering af vedtægter: Oplæg gennemgået, Tony opdater oplægget og fremsender nyt udkast efter aftale.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Det ser ud til at der bliver fyldt ud på alle pladser.

 

Gennemgang af dagsorden til GF: Formands beretning skal ligge klar til næste Bestyrelsesmøde.

 

Jens kontakter MacNab angående årets fisk. HH kontakter Danske Bank for årets junior. Holger kontakter revisorerne i uge 6.

Regnskabet 2013: Regnskabet gennemgået af Holger. Derefter godkendt af bestyrelsen.

Fiskekort 2014: Medekort udskydes til 2015 Esben skal sikre dette er klar i November 2014.

Tony sender dagkort til Jens og Esben som opdaterer disse.

 

Cliff tager til Foldingbro Camping sammen med VOSF, for at snakke økonomi, vedr. salg af døgnkort i 2013.

 

Esben snakker med Jagt og Fiskeri Ribe, vedr. salg af døgnkort i 2014. Blåvand udgår.

 

Ny hjemmeside: Siden er klar til 1st. april. Alle i best. Skal hjælpe til med at rette sider til fra den gamle hjemmeside.

 

Fiskekort.dk: HH og Jens har siden klar til ”premieren”

 

Facebook: SSF får en facebook side. Cliff har gjort den klar.

 

Sammenslutninger: Lars og Brian fortalte om sidste møde i Varde Å Sammenslutningen.

 

Cliff fortalte om opstartsmødet i Sneum Å Sammenslutningen, hvor vi fik konstitueret bestyrrelsen.

 

Konkurrence 2014: Brian indkalder til opstartsmøde snarest.

 

Cliff Kristensen, referent.