Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Esbjerg d. 4 februar 2014

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 4. februar 2014 i klubhuset på Randersvej.

 

Ref. Fra januar godkendt.

Opdatering af vedtægter: Oplæg gennemgået, Tony opdater oplægget og fremsender nyt udkast efter aftale.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Det ser ud til at der bliver fyldt ud på alle pladser.

 

Gennemgang af dagsorden til GF: Formands beretning skal ligge klar til næste Bestyrelsesmøde.

 

Jens kontakter MacNab angående årets fisk. HH kontakter Danske Bank for årets junior. Holger kontakter revisorerne i uge 6.

Regnskabet 2013: Regnskabet gennemgået af Holger. Derefter godkendt af bestyrelsen.

Fiskekort 2014: Medekort udskydes til 2015 Esben skal sikre dette er klar i November 2014.

Tony sender dagkort til Jens og Esben som opdaterer disse.

 

Cliff tager til Foldingbro Camping sammen med VOSF, for at snakke økonomi, vedr. salg af døgnkort i 2013.

 

Esben snakker med Jagt og Fiskeri Ribe, vedr. salg af døgnkort i 2014. Blåvand udgår.

 

Ny hjemmeside: Siden er klar til 1st. april. Alle i best. Skal hjælpe til med at rette sider til fra den gamle hjemmeside.

 

Fiskekort.dk: HH og Jens har siden klar til ”premieren”

 

Facebook: SSF får en facebook side. Cliff har gjort den klar.

 

Sammenslutninger: Lars og Brian fortalte om sidste møde i Varde Å Sammenslutningen.

 

Cliff fortalte om opstartsmødet i Sneum Å Sammenslutningen, hvor vi fik konstitueret bestyrrelsen.

 

Konkurrence 2014: Brian indkalder til opstartsmøde snarest.

 

Cliff Kristensen, referent.