Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Esbjerg d. 4 marts 2014

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 4. februar 2014 i klubhuset på Randersvej.

Ref. Fra februar godkendt.

 

I anledning af formandens sidste bestyrelsesmøde bød han på smørebrød i pausen, dejligt.

 

Tony, gennemgik sin kommende beretning til den nært forestående generalforsamling. Små ændringer blev drøftet.

Derefter gennemgik man proceduren for afgående og evt. nye medlemmer af og til bestyrelsen.

Esben sørger for kamera til generalforsamlingen. Endvidere gav han besked til alle i bestyrelsen om at møde i Østerbycentret allerede kl. 17,00 for at stille borde og stole rundt, samt at han havde sørget for et par stykker smørebrød til alle i bestyrelsen inden afholdelse af selve generalforsamlingen.

Arne tilbyder sig som referent ved generalforsamlingen bistået af jens Lygum.

Anders Gadeberg sørger at forevige diverse ved generalforsamlingen via foreningens kamera.

HH har styr på alt vedr. Juniorerne, præmier m.v.

Esben har styr på ”årets fisk 2013”

 

Bordet rundt:

 

Cliff meddelte, at Kim hav de købt en Office-pakke til brug for sit job som Web-master.

Ny fangstrapport bliver klar på hjemmesiden til først i april. Cliff har endvidere forespurgt ved Esbjerg Kommune ang. Bevoksning, se svar andet sted. El-fiskeri foretaget den 1. marts 2014 blev desværre en fiasko, da der kun blev fanget ganske få fisk i forbindelse med genfangst undersøgelsen; der var for meget vand. Ribe Jagt og Fiskeri vil gerne sælge kort for os til vore vande.

 

Tony nævnte at bladet bliver trykt i 1200 eksemplarer, hvilket var alt for mange, ca. 650 stk. bør være nok.  Her ville Jens indkalde Arne Harder, Holger og bladudvalget til en drøftelse omkring fremtidig håndtering af bladudgivelsen, antal, korrekturlæsning m.v.

 

Calle refundering af fiskekort for 2014 til Holme å, skal ske inden 1. maj 2014. Dette skal påpeges på den kommende generalforsamling.

 

Arne :Diverse ændringer af bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen tager Cliff sig af.

 

Jens undersøger det nøjagtige antal af vores medlemsantal. Nogen kan ikke printe deres fiskekort, det undersøges hvorfor hos DSF. Der er mulighed for at fiske i Holme Kanalen for vore medlemmer fra 1. marts, grundet at dette benævnes som B-laksevand. Nye dagkort er under rettelse.

 

Holger nævnte at Tony skal huske at aflevere hvad der skal ”huskes” af andre i fremtiden. Dette aftales med Jens og Holger.

 

Esben: Fredning af havørred på vores stykke af Varde å samt Grindsted å, skal nævnes i beretningen. Han fortalte endvidere en polsk tyv-starter-fisker, der stod til en stor bøde, ved fiskeri nedstrøms ”grødefanget” i Sneum Å.

 

Lars:  Møde med Billund Kommune ang. fiske-passage.

 

Arne Harder, referent.