Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 9. april 2014 i klubhuset på Randersvej.

 

Ref. Fra marts godkendt.

 

Cliff fik ordet, og bad deltagerne orientere om hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer står for i foreningen.

 

Cliff næstformand, vandpleje. Sammenslutning Sneum og Varde. Kontakt mand til DTU

 

Ole B. sørger for kørebog i Toyota der i øvrigt skal bruges primært i forenings regi. (Kørebog skal bruges). Ole B. sørger for nøgleudlevering til alle.

 

Kim ny bestyrelsesmedlem, står for vores nye hjemmeside, og vil gerne have returmelding fra alle. Sekretær ved bestyrelsesmøder.

 

Esben, alt vedr. fiskekort, Karlsgårde dag, samt juniorafdeling sammen med HH. Administrativt vedr. generalforsamling, samt hjælp for såvel nye som gamle medlemmer der er i tvivl om et eller andet.

 

Holger, kasserer for både foreningen som for støtteforeningen. Hjælper vedr. fiskekonkurrencen. Sammenslutning Kongeåen og Varde å.

 

Brian, aktivitetslederne i foreningen, samt tovholder ved fiskekonkurrencen. Varde å sammenslutningen.

 

Arne, kvalitetskontrol, (SydvestNyt m.v.) samt fiskekonkurrencen. Pr. ved pressen samt diverse leverandører af pølser m.v.

 

Lars vandpleje samt sammenslutning i Kongeå.

 

Ole Sand, ny bestyrelsesmedlem, fiskekonkurrencen.

 

Konstituering:

 

Intet i år, dog er Kim sekretær.

 

Forretningsorden samt bestyrelse og embedsmænd, ok.

 

Generalforsamling: referat er sendt ud. Esben skulle sige tak fra Østerbycentret, alt var ok.

 

Rettelse i SydvestNyt, Kim tager sig af dette vedr. tid for registrering af fangster.

 

Sæsonstart: Jens sørger for fiskereglerne, klar seneste den 15. april 2014.

 

Bordet rundt:Cliff : cirkulære vedr. Danske Bank. (Støtteforeningen og SSF)

 

Foldingbro Camping sælger ikke fiskekort mere for SSF. Kongeå kroen er i tænke Box til mandag den 14.4.2014.

 

Fiskekonkurrence skal indkaldes af Brian inden udgangen af april.

 

Ribe Jagt sælger vores fiskekort.

 

Ole Baudtler, er glad for at være i bestyrelsen igen.

 

Kim, vil gerne vise os rundt i WWW (ny hjemmeside).

 

Esben, Esbjerg kommune sommerferie sjov o.k. Fiskekort er udleveret til alle salgssteder. Karlsgårde sø kontrol, ok. Skoleklasse fra Varde skal fiske i Karlsgårde sø, besked gives til Jens. Lystfiskernes dag er den 25. maj 2014, skal vi tilmelde os, ja. Esbjerg handelsstandsforening, ok. Årets fisk, Ole Sand undersøger om Fiskernes kan overtage efter Mac nap. Jens skal alene være berettiget til at sende ud i æteren fra SSF.

 

Holger, regnskab er gennemgået.

 

Master Card / Dankort undersøges.

 

Arnereferater m.v. ok.

 

Næste bestyrelsesmøde er 8 maj 2014 kl 17.00

 

Arne Harder, referent