Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 10 juni. 2014 i klubhuset på Randersvej.

 

1. Referat fra sidste møde godkendt.

 

2. Bredejermøde – Der er sendt brev ud til bredejerne om at vi gerne vil kontaktes. De har betænkningstid til 15. juni, derefter kontakter vi dem.

a. Medlemstal - 525 inkl. embedsmænd og juniorer.

b. Der blev snakket om at søge ind i arbejdsgruppen omkring ”Kongeåstien” for at være med til at give bedre muligheder for handicappede ved åen.

c. Vi laver et skriv til nyhedsbrev om at opdatere medlemmernes persondata. Cliff og Kim

 

3. Fiskekonkurrence – Ole har lavet plakat. Holger har bestilt toiletter og telt. Regler og plakat bliver

sendt til Kim så han kan sætte på hjemmesiden. Regler og andre oplysninger bliver samlet og sendt

til Holger som laver programmet. Pris for buffet lørdag aften 150,- kr. pr. person.

 

4. Forsikringer- når der kommer en forsikringsoversigt til Holger, undersøger om vi kan få et billigere

tilbud andetsteds.

 

5. Medlemsrabat – Alle medlemmer får frem over rabat på 5 % ved køb i EFI, ved forevisning af gyldigt

medlemsbevis.

 

6. Medlemsrunden:

a. Esben: ”Patruljerer” omkring Karlsgårde sø, har fornylig taget 4 unge mennesker uden kort.

Der er nogen fiskeri forbudt skilte som bliver nedtaget. Esben foreslår et ”institutionskort”

til klubber og sfo’er, men vi klarer det med at de kan ringe og få en mundtlig tilladelse.

Lystfiskernes dag var ikke særlig godt besøgt. Fiskeregler bliver opdateret snarest.

Sommerferiesjov indbringer 1500,- fra kommunen, de bliver videregivet til 3 juniorer som

skal til DM i medefiskeri.

 

b. Ole Sand: Har lovet at lave et arrangement med ”pink ladies” ved vores fiskevand. Kommer

på næste bestyrelsesmøde.

 

c. Ole Baudtler: Har haft en sælsom oplevelse, han har oplevet at åen er levende af fisk. Han

har prøvet at slå noget på facebook.

 

d. Arne: Økonomi, Holger sender noget rundt i løbet af ugen.

 

e. Kim: Trøjer til konkurrencen, vi tager det i konkurrenceudvalget.

 

Kim Kragh, referent