Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 5 august 2014 i klubhuset på Randersvej.

1. Referatet godkendt.

 

2. Nye bredejerkontrakter – 4 kontrakter er gået igennem, Kongeå 1 vil køre som nu og vil først lave kontraktforhandling i efteråret 2015. Som hidtil spiller vi med åbne kort overfor de 4 der har sagt ja til aftalen.

Der afholdes møde kl 16.00 tirsdag d. 12 august 2014.

 

3. Medlemsantal – pr. dags dato 526 medlemmer. Mangler  75 medlemmer i forhold til 2013.

 

4. Konkurrence – T-shirts droppet.

 

5. Laks i Sneum fra skumbælte/babyboard. Ifølge Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings regler for fiskeri, er det p.t. ikke ulovligt at drive flydefiskeri i vores vande. Dog med hensyntagen til  § 9 i SSF vedtægterne (Ved foreningens fiskevand og på fisketure skal medlemmerne færdes på diskret og sømmelig måde. Ingen må beskadige hegn, fortrædige kreaturer, vildt og deslige.Medlemmerne skal vise høflig optræden såvel overfor lodsejere som foreningskammerater. Lodsejernes ruser må ikke beskadiges eller berøres).

 

6. Projektforslag til dambrugsareal ved Endrup – Lars B. Thygesen vil gerne have et par positive ord om projektet.

 

7. Forsikringer – Holger tager med næste gang.

 

8. Bordet rundt – Ole Sand spørger til sagen om Grøde beskæring, vi afventer nyt regulativ som påbegyndes i 2015.

Esben – Sætter skilte op omkring Karlsgårde sø med fiskeri tilladt med gyldigt fisketegn og statstegn. Sommerferiesjov er slut for i år.

 

Bestyrelsestur til oktober til Kolding å. Lørdag d. 4 oktober 2014.

 

Referent Kim Kragh