Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. 10. september 2014.

 

 

  1. Referat fra sidste møde godkendt.
  2. Forslag til bredejer.  Nyt brev til bredejere udfærdiges af Arne, Holger, Cliff og Jens. Udkast færdig til bestyrelse ultimo uge 38.
  3. Fiskekonkurrence. Lidt ris, vi skal fremover have styr på hvordan vi udsteder vores sponsorfiskekort. 

Jens laver et ”ordentligt” fiskekort til sponsorer. Mulighed for evt. et årskort eller måske 8 dagkort.

4. Bordet rundt:

Lars – Lars har fundet nogen sten, værdi 18000,- kroner pris 2500,- kroner, som han vil søge fonden om at købe til restaurering af vore vandløb. Holger laver en ansøgning til fonden.

Kim - Best.tur 2014 er aflyst.

Cliff – Lars og Cliff har gennemgået moniteringsuddannelsen. Ole Bautler og Jesper Petersen er tilmeldt El-fiskekurset.

Arne – Arne skal mødes med Per Muff fra Danske Bank vedr. lokal rådgiver.

Brian – Brian stiller sig til rådighed som tovholder ved Fiskekonkurrencen 2015.

Holger – SSF har til nu modtaget to nye medlemmer til 2015 sæsonen samt fem efterårs kort.

Jens – SSF afvikler huset på Kanalvej til Varde Kommune.