Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. 13. november 2014.

 

  1. Godkendelse af sidste ref. - Ingen kommentar.
  2. Regnskabsoversigt på bredejerbetalinger i 2013 - Holger gennemgik balance pr. 31 oktober 2014. Gennemgang af %-meterpris på alle bredejerforeninger. Holger og Jens fastsætter nye meterpriser til bredejerforeningerne inden fremsendelse af forsøg på nye aftaler.
  3. Nye bredejer kontrakter og aftaler - Ingen møde med K3, i stedet sendes nyt forslag til alle bredejerforeninger.
  4. Bankaftale med Danske Bank (DB) - Arne fortalte om forløbet med DB. DB har igen modtaget alle dokumenter fra SSF for godkendelse.
  5. Sydvest-Nyt - Jens gav ref. Fra møde med bladudvalget, hvor de fik beskeden på lukning af bladet efter næste nummer. Annoncører skal kontaktes for videre samarbejde.
  6. Sæsonafslutning inkl. El-fiskeri - Afslutning ved åerne og el-fiskeriet for overflytning ved Jedsted Mølle blev gennemgået.
  7. Holsted Mølle Sø - Nedlæggelse af Holsted Mølle Sø. SSF har for et par år siden givet tilsagn om tilskud på kr. 50.000.-. Vi venter på opkrævning fra Vejen Kommune.
  8. Bordet rundt og Evt - Lars har efter aftale brugt kr. 2.000.- til grus fra en bredejer.