Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. 13. november 2014.

 

  1. Godkendelse af sidste ref. - Ingen kommentar.
  2. Regnskabsoversigt på bredejerbetalinger i 2013 - Holger gennemgik balance pr. 31 oktober 2014. Gennemgang af %-meterpris på alle bredejerforeninger. Holger og Jens fastsætter nye meterpriser til bredejerforeningerne inden fremsendelse af forsøg på nye aftaler.
  3. Nye bredejer kontrakter og aftaler - Ingen møde med K3, i stedet sendes nyt forslag til alle bredejerforeninger.
  4. Bankaftale med Danske Bank (DB) - Arne fortalte om forløbet med DB. DB har igen modtaget alle dokumenter fra SSF for godkendelse.
  5. Sydvest-Nyt - Jens gav ref. Fra møde med bladudvalget, hvor de fik beskeden på lukning af bladet efter næste nummer. Annoncører skal kontaktes for videre samarbejde.
  6. Sæsonafslutning inkl. El-fiskeri - Afslutning ved åerne og el-fiskeriet for overflytning ved Jedsted Mølle blev gennemgået.
  7. Holsted Mølle Sø - Nedlæggelse af Holsted Mølle Sø. SSF har for et par år siden givet tilsagn om tilskud på kr. 50.000.-. Vi venter på opkrævning fra Vejen Kommune.
  8. Bordet rundt og Evt - Lars har efter aftale brugt kr. 2.000.- til grus fra en bredejer.