Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. 1. december 2014.

1. Godkendt referat fra sidste møde, dog med senere drøftelse af spørgsmålet om hjemtagelse af flere laks pr. medlem, p.g.a mandefald til dagens møde.  

 

2. Bredejerkontraktudspil:  Holger udregner et tal, der bliver præcis hvad i sæson 2014 ville have haft penge til at betale bredleje for. Det tal skal bruges til gå til kontraktforhandlinger med bredejerne.

3. Bankaftale:  Underskrifter blev givet til Danske Bank så der igen skulle være styr på bankaftale.

4. Generalforsamling 2015:  Datoforslag 19/3/15 Esben bestiller lokaler.

5. Sydvestnyt: På igen til næste møde.

6. Aktiviteter:  James trækker sig fra stangbygning og aktivitetsudvalget. Ole Tambour indkalder snart til møde i udvalget.

7. Møllestemmet i Holsted:  Refererer til bestyrelsesreferat af 3 maj 2011, hvori der står at vi først udbetaler pengene når projektet er færdiggjort!

8. Bordet rundt: Brian har rundsendt referat fra generalforsamling i VÅS.

9. Esben deltager i et møde i aktiv fritid, vil gerne have tilladelse til at deltage i et møde omkring udvidelsen af havnen som han er blevet inviteret til. Vi kigger på salg af fiskekort i en større fiskegrejbutik i nordtyskland.

10. Kim opfordrer til at kigge hen over hjemmesiden og komme med ting der evt. skal ændres eller måske helt nyt der skal på.