Medlemsref. 1. december 2014.

1. Godkendt referat fra sidste møde, dog med senere drøftelse af spørgsmålet om hjemtagelse af flere laks pr. medlem, p.g.a mandefald til dagens møde.  

 

2. Bredejerkontraktudspil:  Holger udregner et tal, der bliver præcis hvad i sæson 2014 ville have haft penge til at betale bredleje for. Det tal skal bruges til gå til kontraktforhandlinger med bredejerne.

3. Bankaftale:  Underskrifter blev givet til Danske Bank så der igen skulle være styr på bankaftale.

4. Generalforsamling 2015:  Datoforslag 19/3/15 Esben bestiller lokaler.

5. Sydvestnyt: På igen til næste møde.

6. Aktiviteter:  James trækker sig fra stangbygning og aktivitetsudvalget. Ole Tambour indkalder snart til møde i udvalget.

7. Møllestemmet i Holsted:  Refererer til bestyrelsesreferat af 3 maj 2011, hvori der står at vi først udbetaler pengene når projektet er færdiggjort!

8. Bordet rundt: Brian har rundsendt referat fra generalforsamling i VÅS.

9. Esben deltager i et møde i aktiv fritid, vil gerne have tilladelse til at deltage i et møde omkring udvidelsen af havnen som han er blevet inviteret til. Vi kigger på salg af fiskekort i en større fiskegrejbutik i nordtyskland.

10. Kim opfordrer til at kigge hen over hjemmesiden og komme med ting der evt. skal ændres eller måske helt nyt der skal på.