Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af møde 7-1-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Bredejerkontraktudspil: Udfærdiget nyt udspil til bredejerne blev gennemgået. Jens udsender straks til formændene.

 

Bankaftale: Nyinvestering af de penge som er blevet udtrukket i DB skal drøftes ved næste møde. Forsikring vedr. underslæb er for dyr og blev forkastet.

 

Generalforsamling 2015:  Jens laver dagsorden for GF, skal sendes ud på hjemmesiden senest 10 februar.

 

Sydvestnyt: Annoncører fra SydVest-Nyt skal kontaktes for annonce på hjemmesiden.

 

INFO møde d. 14 marts i Ribe Fritidscenter.

 

Færdiggørelse af værksted: Når Lars er klar og ovenpå skal vi have det sidste gjort færdig. Cliff sagde at kursisterne (den periode hvor Jørn ikke var tilstede) selv havde indvilget  i at gøre det klar.

 

Forsikring: Holger fortalte at SSF flytter alle forsikringer til nyt selskab. SSF kan spare ca. kr. 10.000.-

 

Fiskekonkurrence: Brian indkalder til opstarts møde. Konkurrencen ligger i weekenden 28-29-30 august 2015.

 

Fiskekort og priser: 2015 kontingentet stiger til kr. 1.400.- Jens tjekker dagkort priser ved andre foreninger vi kan sammenligne os med, derefter tages det op om SSF skal sætte priserne op. Esben og Jens skal tjekke for ændringer i teksten på de nye dag/uge kort, derefter skal de bestilles.

 

Bordet rundt:  

 

Jens fortalte om sidste nyt ang. Konge Å Stien.

 

Jens afleverede en liste på juniorer som ikke havde skrevet fødselsdag/måned/år på listen ved Forbundet. HH skal tjekke for evt. ændringer til senior kontingent.