Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Medlemsref. af møde 9-2-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Bredejerkontraktudspil: Holger og Jens har haft et konstruktivt møde med K3. Bredejerforeningen skal have

det med på GF d. 20 marts.

 

Støtteforening: Arne har lavet regnskab for 2014. Invisteringsbeviser erhverves efter GF 2015 (2014),

beviserne skal være lignende dem vi har i forvejen.

 

Generalforsamling 2015: Kim sætter dagsorden på hjemmesiden, Jens sender ud via

medlemsadministration den 10 februar.

 

INFO møde d. 14 marts i Ribe Fritidscenter: Jens fremlagde program for dagen. Plakater vil/er blevet hængt

op. Der er lagt på hjemmesiden og medlemmerne har fået tilsendt pr. mail.

 

Sydvest-nyt/Nyhedsbrev: Kim laver et udkast til nyhedsbrev til fremtidig brug.

 

Laksekvoter 2015: Bestyrelsen har besluttet at personer med gyldigt fiskekort i 2015 har mulighed for

hjemtagelse af 1 (én) laks fra Sneum Å-systemet og 1 (én) laks fra Konge Å-systemet. Dette kan lade sig

gøre da det drejer sig om 2 (to) forskellige vandsystemer og gøres for at holde på medlemmerne samt

forhåbentlig at få nye til.

 

Fiskekort og priser: Dagkort 2015 stiger til kr. 200.- Ugekort stiger til kr. 700,-

 

Bordet rundt:

Jens: Thyge Kristensen har forespurgt om mulighed for at genoplive ”Hav-frisk”. ”Hav-frisk var for år tilbage

et tilbud til medlemmerne om nogle vinter arrangementer i form af torske/fladfisketure.

 

Syd-Energi (SE) har en vækst pulje man kan søge til bla. Vandpleje projekter.