Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af møde 9-2-15

 

Godkendt referat fra sidste møde.

 

Bredejerkontraktudspil: Holger og Jens har haft et konstruktivt møde med K3. Bredejerforeningen skal have

det med på GF d. 20 marts.

 

Støtteforening: Arne har lavet regnskab for 2014. Invisteringsbeviser erhverves efter GF 2015 (2014),

beviserne skal være lignende dem vi har i forvejen.

 

Generalforsamling 2015: Kim sætter dagsorden på hjemmesiden, Jens sender ud via

medlemsadministration den 10 februar.

 

INFO møde d. 14 marts i Ribe Fritidscenter: Jens fremlagde program for dagen. Plakater vil/er blevet hængt

op. Der er lagt på hjemmesiden og medlemmerne har fået tilsendt pr. mail.

 

Sydvest-nyt/Nyhedsbrev: Kim laver et udkast til nyhedsbrev til fremtidig brug.

 

Laksekvoter 2015: Bestyrelsen har besluttet at personer med gyldigt fiskekort i 2015 har mulighed for

hjemtagelse af 1 (én) laks fra Sneum Å-systemet og 1 (én) laks fra Konge Å-systemet. Dette kan lade sig

gøre da det drejer sig om 2 (to) forskellige vandsystemer og gøres for at holde på medlemmerne samt

forhåbentlig at få nye til.

 

Fiskekort og priser: Dagkort 2015 stiger til kr. 200.- Ugekort stiger til kr. 700,-

 

Bordet rundt:

Jens: Thyge Kristensen har forespurgt om mulighed for at genoplive ”Hav-frisk”. ”Hav-frisk var for år tilbage

et tilbud til medlemmerne om nogle vinter arrangementer i form af torske/fladfisketure.

 

Syd-Energi (SE) har en vækst pulje man kan søge til bla. Vandpleje projekter.