Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 9. marts 2015

 

 

Godkendt referat fra sidste møde. Referatet til bestyrelsen bliver lagt på den del af hjemmesiden som kun

bestyrelsen har log-in til.

 

Bredejerkontraktudspil: Alle Bredejere foreninger er med på udspillet, hvor der udbetales en fast

procentsats på det beløb der er til rådighed, når faste udgifter er betalt. Konge Å1 har dog visse forbehold

og skal forhandles som de første.

 

Generalforsamling 2014 (i 2015): Bestyrelsen melder alt klar til GF.

 

Regnskab 2014: Regnskab gennemgået og godkendt.

 

Info-møde i Ribe RSF – VSF – SSF: Jens har udlovet 5 stk. Døgnkort til Amerikansk Lotteri.

 

Aktivitetsudvalg: Aktivitetslisten for 2015 er færdiglavet og den ser rigtig spændende ud. Jens

foreslog en aktivitet omkring ”Natfluefiskeri” ved Jedsted, Klynkebo.

 

Konge Å Sammenslutning og Sneum Å Sammenslutning: Der er sammenslutningsmøde i

Kongeåen den 25 marts. Sneum Sammenslutningens årsmøde indkalder Cliff til snarest.

 

Bordet rundt: Arne- Hvor mange medlemmer er vi lige nu. Jens – Ved det ikke lige nu men fremover skal

det være en fast del af bestyrelsesmødet at vide antal af medlemmer (pr. 16 marts var der 400 betalende).

 

Jens har fået kontakt til en lokalredaktør fra JV, han vil meget gerne sætte artikler (lavet af SSF) i avisen.