Ansigtsløftning af vores hjemmeside

Der har været et ønske om at vores hjemmeside skulle være nemmere at navigere rundt på og ligeså være mere brugervenlig på smartphones og tablets. Det arbejde er nu gået i gang, vi er forhåbentlig snart klar til at gå i luften med nyt udseende. Der bliver af samme grund derfor ikke opdateret mere her på siden, medmindre der selvfølgelig kommer noget vigtigt, indtil da opdaterer vi på facebook/sydvestjydsk sportsfiskerforening Med venlig hilsen Webmaster

 

Kongeåstryget indvies

Kongeåstryget indvies

Fredag den 22. september indvies Kongeåstryget ved Jedsted Mølle kl. 12.30. Alle er velkomne, når et af Danmarks mest betydningsfulde projekter af sin art fejres. Det nye stryg giver fiskene meget bedre vilkår for at finde vej til mere end 200 km vandløb i Kongeåsystemet.

Jedsted stryg

Kongeåen får et nyt stryg ved Jedsted Mølle, og dermed sættes der definitivt punktum for 800 års mølledrift og opstemning på stedet. Kongeåen er et af de få store vandløb med udløb i Vadehavet, og det er en særdeles vigtig vandvej i et vidt forgrenet system.

Jedsted Mølle ligger 6 km før Kongeåens udløb i Vadehavet. Her har vandet været stemmet op ved den tidligere mølle, og det har begrænset fiskenes muligheder væsentligt for at nå de 200 km vandløb, som ligger bagved møllen.

De fisk, som har forsøgt at tage turen alligevel, skulle finde Røde Ås udløb i Kongeåen for derefter at kæmpe sig forbi et stejlt stryg, inden de kom tilbage i Kongeåen. Derfor er den nye å-strækning på 445 meter etableret. I stedet for et stykke, som næsten har virket som et vandfald, er der lavet et stryg. Stryget udjævner højdeforskellen på strækningen fra 2 meters fald til et forløb med ca. 2 promilles fald. Vandløbsbunden er indrettet, så plante- og dyrelivet har bedre forhold, og det kommer laks, snæbel og lampretter til gode. Nu kan fiskene svømme frit op og ned ad stryget i Kongeåen. Det fejres ved indvielsen fredag den 22. september kl. 12.30.

”Det er et historisk projekt af stor vigtighed, når alle Kongeåens fiskearter får bedre vilkår. Kongeåen har en særlig status som naturområde, hvilket også anerkendes på EU-niveau. Vi har en opgave i at beskytte og bevare åen, og i denne sammenhæng har vi altså fået mulighed for at forbedre vilkårene ret drastisk. Det er der absolut god grund til at fejre”, siger formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker.

Selvom projektet skal genskabe og forbedre natur, er der også tænkt på de personer, som bruger området til rekreative forhold. Vandløbsbunden er lavet, så også kanoer og kajakker kan passere.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg glæder sig over, at en permanent løsning endelig kunne lade sig gøre.

”Lappeløsningernes tid er forbi. Fisketrappe, omløbsstryg og manuel flytning af fisk hører fortiden til nu. I stedet er Kongeåstryget udformet som den permanente og fremtidssikrede løsning, som vil gavne fiskelivet i åen mange år fremover”, siger Anders Kronborg. Han fremhæver også det gode samarbejde, der har været med andre myndigheder, dambrug, lodsejere og interesseorganisationer om projektet.

Program for og praktik om indvielsen

Fredag den 22. september indvies Kongeåstryget kl. 12.30. Se kortet for stedet.

Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker, formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg og en repræsentant fra Sydvestjysk Sportsfiskerforening taler ved indvielsen.

Der bliver også servereret pølser og vand ved indvielsen.

Biler skal parkeres på marken syd for Jedstedvej 24, og gæster ved indvielsen skal gå ind til området. Der vil være skiltet på dagen. Fornuftigt fodtøj anbefales, da der kan være lidt blødt på pladsen efter det nyligt afsluttede anlægsarbejde.