Logo960WEB

 

 

 GENERALFORSAMLING

I

SYDVESTJYDSK SPORTSFISKERFORENING

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00

På Østerbycentret Ribegade 169 A

Med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent og stemmetællere.
1a.  Godkendelse af forretningsorden.

2.      Beretning ved formanden, Jens Lygum
2a.  Herunder beretninger fra opsynsudvalg, vandplejeudvalg og juniorudvalg.

3.      Regnskabet ved kasserer, Holger Wulff

4.      Offentliggørelse af årets fisk 2017.
Præmie fra Esbjerg Fiskernes Indkøb (EFI)

5.      Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer)
På valg er Rene Hansen, Jens Lygum, Brian Jensen og Kim Kragh
for 2 år, alle modtager genvalg.

6.      Valg af to suppleanter.
Valget er gældende for ét år af gangen, Ole Sand og Jesper S. Petersen er på valg. Begge modtager genvalg.

7.      Valg af revisor og suppleant.
Revisor Steen Madsen er på valg, Steen modtager genvalg.

7a.  Revisorsuppleant Stig Mortensen er på valg.

8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer til SSFs Støtteforening.

      Henning Jensen er på valg for 2 år, Henning modtager genvalg.

     9.   Forslag indsendt til formanden(Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) iflg. Foreningens love 

      (senest 20 februar 2018) vil blive behandlet på generalforsamlingen.
                § 3

                   Enhver person kan blive medlem.

Alle unge kan til og med det år, de fylder 14 år fiske gratis i foreningens vande, når de færdes sammen med enhver over 18 år med et gyldigt fiskehjemmel indenfor 100 meters afstand fra denne person. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside. Medlemmer under 18 år betragtes som juniorer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning.

Der føres en særlig fortegnelse over juniormedlemmer.(Linien foreslås slettet)

Bestyrelsen foreslår følgende ændring:

Enhver person kan blive medlem.

Alle unge kan til og med det år, de fylder 14 år fiske gratis i foreningens vande, når de færdes sammen med enhver over 18 år med et gyldigt fiskehjemmel indenfor 100 meters afstand fra denne person. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside. Medlemmer under 18 år betragtes som juniorer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning.
Medlemmer mellem 18 og 25 år betragtes som ungdomsmedlemmer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsen beslutning.
Medlemmer der er fyldt 26 år og som er studerende, kan mod forevisning af gyldigt studiekort få medlemskab til samme pris som ungdomsmedlemmer.

10.           Ændring af fiskeregler:

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

Ændres til:

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser skal medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

 

 

 

 


Nye regler for fiskeri i Karlsgårde sø:

 

1. Karlsgårde sø er lukket for alle former for fiskeri i april

2. Brug af en hver form for motor er forbudt

3. brug af andre former for fiskeredskaber end stang er forbudt.

4. der må max bruges 3 stænger

5. der må kun hjemtages 2 brasen og 2 aborre pr. døgn.
Alle andre fiskearter skal genudsættes.

6. der må maximalt bruges 1,5 kg foder pr døgn

7. ved brug af levende agnfisk, skal disse være fanget i søen. Agnfisk fra andre vandsystemer skal være nedfrosset. Brug af agn fra saltvand dog undtaget.

8. gyldigt fiskehjemmel skal medbringes (statstegn – fiskekort – medlemskort) For medlemmer af Varde og Grindsted sportsfiskerforeninger skal tillægskort medbringes. For juniorer fra disse foreninger er der dog frit fiskeri ved fremvisning af medlemskort. Børn under 15 år fisker gratis, sammen med en person med gyldig fiskehjemmel. Ved gruppe arrangementer kontakt Sydvestjydsk Sportsfiskerforening

11.           Forslag indsendt af Peter Siedentopp til debat på generalforsamlingen:

1.                      
”Generalforsamlingen pålægger den siddende bestyrelse, ved dennes formand, at på førstkommende kongres i DSF, stille følgende forslag/krav til DSF om aktivt at arbejde for, at staten overtager fiskeretten i danske vandløb.

Adm. Af fiskeretten skal så overgå til DSF, eller lign. Forbund, for derved at fastholde de danske traditioner, om at fiskeretten lejes af Lyst- og Sportsfiskerforeninger.”

 

2.    ”Generalforsamlingen pålægger foreningens bestyrelse til at kontakte, samtlige andre foreninger ved de Vestvendte vandløb i Danmark, inden førstkommende kongres i DSF, for derved at forklare og forhandle, om at tilslutte sig formålet i pkt 1., således at man kan møde op på førstkommende kongres og i konsensus fremlægge forslaget om, at staten overtager fiskeretten i danske vandløb.”

Supplement til pkt. 1. og pkt. 2.

Det er formålet, der er vigtigst, så generalforsamlingen giver bestyrelsen frie muligheder for beskrivelse og fremlægning af forslaget – dog skal formålet være at staten overtager fiskeretten.
12.           Eventuelt.

 

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand.

 

 

Knæk og bræk til alle medlemmer i 2018

 

Mvh. SSF’s Bestyrelse