Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
Vandplejeberetning GF 2018
 Laks & Havørreder i Sneum & Holsted Å 2017    

Fangede Laks : 330 Stk.

Hjemtaget Laks over 75cm : 47 Stk.

Hjemtaget Laks under 75cm : 45 Stk.

Genudsatte Laks : 238 Stk.

 

 

Fangede Havørreder : 259 Stk.

 

Hjemtaget Havørreder : 166 Stk.

 

Genudsatte Havørreder : 93 Stk.

Laks & Havørreder i Kongeåen 2017      

Fangede Laks : 225 Stk.

 

Hjemtaget Laks over 75cm :22 Stk.

 

Hjemtaget Laks under 75cm:20 Stk.

 

Genudsatte Laks :183 Stk.

 

 

Fangede Havørreder : 181 Stk.

 

Hjemtaget Havørreder : 122 Stk.

 

Genudsatte Havørreder : 59 Stk.

El-Fiskeriet i kongeåen 2017

Bestandsanalyse af opgangs laks og havørreder

 

Antal el-fiskede fisk:

 

Laks ca. 320 stk.

 

Havørreder ca. 250 stk.

 

Observeret fisk:

 

Bækørreder ca. 250stk. Over 30 cm.

 

Stallinger under 30 cm. 700 stk.

 

Stallinger over 30 cm. 250 stk.

 

Stalling yngel ca. 1000 stk.

 

Snæbler 2 stk.

 

Gedder ca. 50 stk.

Forventet opgang af laks I kongeåen er ca. 600 stk.

 

og 500 stk. Havørreder.

Gyde gravninger i Kongeåen og Sneum/Holsted Å

Gydegravninger i Kongeåen er steget med ca. 17% siden 2015 hvor der blev observeret 331 stk. gydegravninger og i 2017 blev der observeret 398 stk. gydegravninger.

 

Der er ikke blevet optalt gydegravninger i Sneum Å systemet da energien er blevet brugt på udlægning af 14 gydestryg i Sneum Å systemet

Projekter i Sneum/Holsted Å

Igangværende projekter I Sneum Å 2017/18:

 

Grene fiskeri (Færdig i Sep.18)

 

Tvilho fiskeri (Færdig i Sep.18)

 

Skovbølling fiskeri (Færdig i Sep./Okt.18)

 

Glejbjerg fiskeri (Færdig i Sep./Okt.18)

 

Åstrup fiskeri

 

Klelund fiskeri (Færdig Mar.18)
Overflytning af smolt i Holsted Å opstrøms Præstkær fiskeri (forår 18)

For projekter Sneum/Holsted

Udlægning af 7 gydestryg i Agerbæk
Gørklint dambrug
Hulkær fiskeri
Præstkær fiskeri
Overflytning af moder fisk i Holsted Å

Projekter i Kongeåen

Igangværende projekter I Kongeåen 2017/18:

 

Jedsted dambrug (Færdig 17)

 

Udlægning af skjulesten Jedsted dambrug

 

For projekter i Kongeåen:

 

Lille vandmølle

 

Store vandmølle

 

Grus projekter med Kolding kommune

 

Grus projekt ved Gredstedbro